Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm

Công bố hợp quy là việc xác nhận các đối tượng đã có quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, công bố chất lượng thực phẩm. Đối với mỗi đối tượng khác nhau thì sẽ được áp dụng những phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ tương ứng.
Đối tượng cần thực hiện công bố hợp quy:
Là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, các chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước nếu muốn đưa sản phẩm ra thị trường.
giấy chứng nhận công bố thực phẩm hợp quy

Các nhiều phương thức chứng nhận hợp quy như:
+ Thử nghiệm mẫu điển hình;
+ Thử nghiệm mẫu kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
+ Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua mẫu tại nới sản xuất kết hợp với đánh giá trong quá trình sản xuất;
+ Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.
Hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật:
-  Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba):
+ Bản công bố hợp quy được quy định;
+ Bản thông tin chi tiết sản phẩm cần công bố;
+ Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba tham gia;
+ Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn theo quy định.
- Hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  dựa trên kết quả tự đánh giá (bên thứ nhất):
+ Bản công bố hợp quy được quy định;
+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm càn công bố;
+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (CA);
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng và kế hoạch giám sát định kỳ;
+ Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);
+ Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn theo quy định.
Cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ: Cục/Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời gian: 15 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Công việc của BRAVOLAW:
- Tư vấn toàn diện các khía cạnh các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Nghiên cứu, kiểm tra và đánh giá những yêu cầu, tài liệu mà Quý khách hàng cung cấp;
- Tiến hành sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác hoặc không đúng quy định về mặt thời gian theo quy định;
- Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm và gửi mẫu cần công bố đi xét nghiệm cho khách hàng;
- Tiến hành xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công bố;                                            
- Đại diện nộp và theo dõi hồ sơ tại Cục an toàn thực phẩm;
- Nhận Giấy chứng nhận và giao cho khách hàng.
Liên hệ ngay với BRAVOLAW hôm nay để được tư vấn và cung cấp những dịch vụ tốt nhất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét