Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận vsattp cho nước đá sạch

I. Yêu cầu đối với cơ sở phân phối nước đá
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến nước đá tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều một, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp, kinh doanh thực phẩm.
- Số lượng nước đá của cơ sở trong thực tế phải thích hợp với công năng ngoại hình dây chuyền chế biến của cơ sở.

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn cần có hợp đồng về nguồn phân phối theo quy định và còn hạn sử dụng; phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phầm được phép dùng do Bộ Y tế ban hành.
- Nước đá sử dụng trong phân phối nên được phân phối từ nguồn nước thích hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT.
- Với toàn bộ sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế; với đủ dụng cụ lưu dòng nước đá, tủ bảo quản loại và bảo đảm chế độ lưu dòng thực phẩm tại cơ sở ít nhất là 24 giờ kể từ lúc nước đá được chế biến xong.
II.Bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển nước đá
- Trang bị chứa đựng nước đá cần ngăn cách với môi trường kế bên, tránh sự xâm nhập của bụi, côn trùng và thích hợp với kích thước thực phẩm được vận chuyển;
- Thiết bị vận chuyển chuyên dụng, dụng cụ, bao bì chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với nước đá nên được sản xuất bằng vật liệu không làm ô nhiễm; nên bảo đảm vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau khi vận chuyển
- Đủ trang bị kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và những chi tiết ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản đối với nước đá trong suốt giai đoạn vận chuyển;
- Phải có nội quy quy định về chế độ bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển,duy trì và kiểm soát chế độ bảo quản theo yêu cầu trong suốt giai đoạn vận chuyển;
- Trang bị, dụng cụ vận chuyển nước đá không được đựng cùng với hàng hoá độc hại hoặc gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.
Hồ sơ xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Mẫu)
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của chủ sở)
+ Bản vẽ sơ dồ mẫu mã mặt bằng cơ sở
+ Bản vẽ sơ dồ mẫu mã mặt bằng khu vực xung quanh
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm (hoặc quy trình bảo quản, phân phối)
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang vật dụng, dụng cụ của cơ sở.
+ Giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp phân phối, kinh doanh thực phẩm:
+ Giấy xác nhận công bố thực phẩm nhập khẩu và yêu cầu đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp cung cấp, kinh doanh thực phẩm
Tiếp nhận tài liệu, thông tin và nhu cầu của khách hàng: Giấy phép kinh doanh, nghành nghề, địa điểm, nhân sự, cơ sở vật chất…
Tư vấn miễn phí và toàn diện những vấn đề pháp lý, những điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm và quy trình xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Thăm dò cơ sở, tư vấn và cùng công ty khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: bố trí quy trình theo nguyên tắc một chiều, dụng cụ, trang vật dụng, những điều kiện về tường, trần, nền, hệ thống thống gió, hệ thống điện, chất thải, kho bãi…

Cung ứng và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện những thủ tục hành chính: Sổ lưu dòng, sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi chế biến, sổ quản lý sức khoẻ nhân viên…
Xếp đặt lớp học tập huấn kiến thức ATTP và cấp chứng chỉ và Tư vấn, hướng dẫn việc khám sức khỏe (khi công ty chưa có)
Xây dựng và nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chất lượng thực phẩm tại cơ quan quản lý, đóng phí tại cơ quan quản lý
Tiếp đoàn thẩm định cơ sở cộng người quản lý ATTP của công ty.
Ra giấy và nhận giấy chứng nhận ATTP gửi cho khách hàng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét