Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Thành lập công ty cần những điều kiện gì?

Để thành lập công ty trước hết bạn phải biết mình cần biết điều kiện thành lập công ty gồm gì để nhà nước cho phép mình được thành lập công ty và hoạt động kinh doanh đúng Pháp Luật. Bravolaw xin tư vấn đầy đủ mọi thông tin cho quý khách hàng về điều kiện thành lập công ty trước khi thành lập doanh nghiệp cũng như trong quá trình làm việc và sau khi quý khách đã đi vào hoạt động doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ

I. Điều kiện về tên doanh nghiệp khi thành lập công ty

1. Cách chọn tên cho doanh nghiệp khi thành lập công ty

a. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng Tiếng Việt và phải phát âm được và có ít nhất 2 thành tố sau:
Loại hình doanh nghiệp.
Tên riêng
b. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
c. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

2. Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp

- Đặt tên trùng hoặc nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó.
- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp viết tắt bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch ra bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
- Tên bằng tiếng nước ngoài được in hoặc viết nhỏ hơn so với tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch

II. Điều kiện về Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

III. Điều kiện về Trụ sở doanh nghiệp khi thành lập công ty

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

IV. Điều kiện về Vốn điều lệ và vốn pháp định khi làm thủ tục thành lập công ty

Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên Bravolaw khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.
Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.
Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.
Luật không quy định vốn điều lệ, tuy nhiên Niềm Tin Việt khuyên doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty trong quá trình kinh doanh.

-         Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên/cổ đông góp được ghi vào Điều lệ công ty. Doanh nghiệp tự đưa ra mức vốn điều lệ.
-         Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

Nguồn: https://luatsuonline.vn/