Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại quận Hà Nội

Hoạt động kinh doanh Lữ hành, Du lịch ngày nay phát triển vô cùng mạnh ở Việt Nam. công ty kinh doanh Lữ hành quốc tế phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Bộ VH-TT-DL đây là một trong những điều kiện yêu cầu của doanh nghiệp trong nước nhằm phục vụ cho các khách du lịch nước ngoài du lịch trong nước đi du lịch những nước khác
Quy định và điều kiện đối với công ty kinh doanh lữ hành
Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh Lữ hành quốc tế cần có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp
Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì được phép kinh doanh lữ hành nội địa
D
oanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được phép kinh doanh lữ hành quốc tế
C
ông ty kinh doanh lữ hành nội địa không được phép lưu hành lữ hành quốc tế
Các dịch vụ mới: 
+ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại bravolaw
+ công bố chất lượng thực phẩm
Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
Với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Với phương án kinh doanh lữ hành và chương trình du lích cho khách nước ngoài
Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế cần có thời gian ít nhất 04 (bốn) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
Công ty nên có Đăng ký kinh doanh với ngành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
Ký quỹ 250 (hai trăm năm mươi) triệu đồng Việt Nam.
Với ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên
Thành phần hồ sơ Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
Đơn yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế,
Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
Phương án kinh doanh lữ hành
Chương trình du lịch cho khách quốc tế
Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với công ty lữ hành
Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ
hoặc xem thêm các mẫu giấy phép: công bố thực phẩm nhập khẩu
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Công ty gửi hồ sơ tới cơ quan nhà nước cấp tỉnh để yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Thời hạn nhận được hồ sơ, trong vòng mười ngày kể từ ngày làm việc phải gửi gửi văn bản yêu cầu và hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp trung ương để xét duyệt và cấp giấy phép
Từ ngày nhận hồ sơ kèm văn bản cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương nên có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét