Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước


Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước
Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước

Cơ sở pháp lý nào cho công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước

• Nghị định 38/2012/NĐ-CP
• Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội số 55/2010/QH12
• Thông tư 19/2012/TT-BYT
Xem thêm:

Thành phần hồ sơ công bố chất lượng bánh kẹo

- Bản sao đăng ký kinh doanh(trong đăng ký kinh doanh có chức năng sản xuất hoặc gia công đóng gói bánh kẹo);
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm bánh kẹo công bố trong vòng 6 tháng gần đây;
- Mẫu sản phẩm;
- Mẫu nhãn sản phẩm;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Công việc của Bravolaw

- Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan tới thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo tại Việt Nam;
- Soạn hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
- Sửa đổi và bổ sung tài liệu;
- Gửi mẫu và nhận kết quả xét nghiệm bánh kẹo;
- Tạo và hoàn thiện hồ sơ;
- Nộp hồ sơ và đóng phí;
- Theo dõi quá trình thẩm định và ra giấy phép của hồ sơ;
- Nhận giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét