Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

BRAVOLAW, với mục đích giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng & thuận tiện. Dịch Vụ Thương Mại hỗ trợ tư vấn Thành lập Công Ty tại Hà Nội: Doanh Nghiệp cổ phần, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn, Doanh Nghiệp TNHH Tư Nhân Công Ty ...của chúng tôi được tiến hành như sau:

1. hỗ trợ tư vấn trước Thành lập doanh nghiệp:

BRAVOLAW tư vấn cho khách hàng lựa chọn những yếu tố sau:

- lựa chọn mô hình Công Ty (Công ty CP, Công Ty TNHH, Doanh Nghiệp hợp danh, Công Ty TNHH Tư Nhân,…) và các quy định của luật pháp đối với từng loại hình doanh nghiệp;

- Về tên doanh nghiệp: (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);

- Ngành nghề buôn bán (phù phù hợp với quy chế của nước pháp luật);

- support về thành viên/cổ đông sáng lập (phù hợp với quy chế của nước pháp luật);

- Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

- tư vấn những vấn đề liên quan đến nội bộ Công Ty (Mô hình và tổ chức cơ cấu, cách thức chuyển động và điều hành quản lý, mối quan hệ giữa những chức danh cai trị, quyền và nghĩa vụ của không ít thành viên/cổ đông, tỷ lệ & cách thức đầu tư góp vốn, những nội dung khác có liên quan).

- triển khai xong hồ sơ thành lập và hoạt động Công Ty bao gồm: support & hoàn thịên Biên bản về việc họp những sáng lập viên trước khi Ra đời Công Ty, Giấy đề nghị ĐK buôn bán Ra đời Công Ty, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy chuyển nhượng Ra đời Công Ty, các sách vở và giấy tờ khác có tương quan.

2. xúc tiến các công việc theo uỷ quyền:
Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ tiến hành việc làm theo sự chuyển nhượng của người mua tại các cơ quan Chính phủ có thẩm quyền để ĐK Thành lập Công Ty theo nhu cầu. Nội dung việc làm thực thi cụ thể:

- đại diện thay mặt cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ ĐK buôn bán tại Phòng ĐK kinh doanh;

- Theo dõi quy trình giải quyết và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên của BRAVOLAW sẽ cùng chủ Doanh Nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để xúc tiến việc làm trên);

- thực hiện giấy tờ thủ tục nộp hồ sơ ĐK khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Công Ty tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu Doanh Nghiệp (Nhân viên của Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ cùng chủ Doanh Nghiệp xuất hiện tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

- thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK mã số thuế và tác dụng xuất nhập khẩu cho Doanh Nghiệp.

3. tư vấn sau thành lập Công Ty:
Công Ty luật BRAVOLAW sẽ hỗ trợ & hỗ trợ tư vấn về những vấn đề:

- support khởi nghiệp (Các việc làm cần làm của một Doanh Nghiệp mới, bước đầu xây dựng nhãn hiệu thống nhất…);

- cung ứng văn bản quy định theo yêu cầu (qua email);

- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Công Ty, gồm: Điều lệ, Biên bản đầu tư góp vốn thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo lao lý, ra quyết định chỉ định Giám đốc, đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận nắm giữ CP, Sổ cổ đông, thông báo lập sổ cổ đông…;

- hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế & Kế toán trong thời gian đầu sau Thành lập

0 nhận xét:

Đăng nhận xét