Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

Chia sẻ những thủ tục thành lập chi nhánh Công ty hiện nay

Việc thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc mở rộng và nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường, đồng thời tiếp cận tới những cơ hội kinh doanh mới để có thể tạo ra được nhiều khách hàng cho doanh nghiệp. Việc mở rộng chi nhánh phải tuân thủ những quy trình, thủ tục của pháp luật. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw để nắm rõ thủ tục thành lập chi nhanh công ty.

Thủ tục thành lập chi nhánh Công ty

 Thủ tục thành lập chi nhánh đối với thương nhân Việt Nam

Việc thành lập chi nhánh công ty có ưu điểm là cho phép doanh nghiệp thực hiện hoạt động buôn bán trong phạm vi do chính doanh nghiệp ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và có thể hoạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp. Để thành lập chi nhánh đối với thương nhân Việt  Nam thì cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh
 • Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu
 • Giấy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục (do pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục này).

Thủ tục này được thực hiện thông qua Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh đối với thương nhân nước ngoài

Để thành lập chi nhánh thì thương nhân nước ngoài cần đáp ứng điều kiện hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Để thành lập chi nhánh đối với thương nhân Việt Nam thì cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương 
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 • Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh 
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ Chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục được thực hiện thông qua Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Trên đây là thông tin về thủ tục thành lập chi nhánh Công ty chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng. Để được hỗ trợ trong việc tư vân thành lập doanh nghiệp miễn phí, Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo số : 1900 6296 để nhận được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét