Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

quy trình hồ sơ thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hiện nay  ngành du dịch lữ hành đang là ngành nghề rất tiềm năng của nước ta.  vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện lên  doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành thì phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. Công ty Bravolaw là một trong những đơn vị uy tín và có kinh nghiệm  hàng đàu trong lĩnh vực xin giấy phép, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tụctục một cách nhanh nhất chính xác nhất.

1. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành 

 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa trong nước;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch trong nước ra nước ngoài;
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Tư vấn xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa lữ hành quốc tế
Quy trình xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa lữ hành quốc tế

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng. Mức ký quỹ cụ thể:
+  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ là: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành và có ít nhất 3năm kinh nghiệm điều hành tour du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng  chỉ nghiệp vụ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3. Hồ sơ, tình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bản sao có chứng thực ;
- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.( bản sao)
Xem thêm: ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế
* Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:
- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổng cục du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, cục phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế


* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành
- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

* Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:


- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, bravolaw sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét