Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại viẹt nam theo nghị định 108/2017 chuẩn nhấtHồ sơ công nhận lưu hành phân bón

Tư vấn thủ tục công nhận lưu hành phân bón
Hồ sơ công nhận lưu hành phân bón
  • Đơn đề nghị công nhận lưu hành phân bón tại việt nam( theo mẫu)
  • Bản thông tin chung về phân bón do nhà sản xuất cung cấp gồm: Chỉ tieu chất  lượng, hàm lượng yếu tố hạn chế,  công dụng, loại phân bón, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về xuất nhập khẩu phân bón
  • Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón
  • Kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, tỉnh và có quyết định  công nhận là tiến bộ kĩ thuật
  • Mẫu nhãn sản phẩm theo quy định


Trình tự thực hiện xin cấp giấy công nhận lưu hành phân bón

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cục Bảo Vệ Thực Vật
Bước 2: Đơn vị  có thẩm quyền tiếp nhận, đánh giá hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu hồ sơ không hợp lệ  thì đơn vị phải báo cho doanh nghiệp  bằng văn bản để bồ xung hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả giấy công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam
Nếu trong thời hạn 03 tháng kể từ ngay nhận đầy đủ hôf sơ hợp lệ Cục BVTV sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ để đánh giá hồ sơ
Nếu hồ sơ đáp ứng các quy định về phân bón cục sẽ ban hành quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt nam
Trong trường hợp không có ban hành quyết định công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam, Hy vọng những thông tin cơ bản này sẽ hữu ích với bạn, để được tư vấn hỗ trợ hãy gọi ngay cho Bravolaw hotline: 19006296 hôm nay
Xem thêm bài viết liên quan0 nhận xét:

Đăng nhận xét