Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Các nguyên tắc đặt tên công bạn cần phải biết

Việc đặt tên cho doanh nghiệp là vô cùng quan trọng đối với những tư nhân, tập thể, với ý định thành lập công ty để buôn bán, đặt tên cho công ty không chỉ đơn giản là theo ý mình thích nhưng mà còn phải bảo đảm các phương pháp của pháp luật, hãy cùng Gợi ý bào viết sau đây để có thể chọn lựa cho mình một mẫu tên thực là ý hài lòng nhé.
Điều 38. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng việt của công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
- Loại hình công ty. Tên loại hình công ty được viết là "công ty trách nhiệm hữu hạn" hoặc "công ty TNHH" đối với thanh lap cong ty trach nhiem huu han; được viết là "công ty cổ phần" hoặc "công ty CP" đối với công ty cổ phần; được viết là "công ty hợp danh" hoặc "công ty HD" đối với công ty hợp danh; được viết là "doanh nghiệp tư nhân", "DNTN" hoặc "doanh nghiệp TN" đối với doanh nghiệp tư nhân;
- Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt nam, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
+ Tên công ty nên được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, công sở đại diện, vị trí buôn bán của công ty. Tên doanh nghiệp bắt buộc được in hoặc viết bên trên các hồ sơ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm bởi doanh nghiệp phát triển.
+ Căn cứ vào quy định tại Điều này và những Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền chối từ chấp thuận tên dự định đăng ký của doanh nghiệp.
Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên công ty
- Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn có tên của thanh lap cong ty công ty đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.
- Dùng tên cơ quan quốc gia, công ty tranh bị nhân dân, tên của doanh nghiệp chính trị, doanh nghiệp chính trị – xã hội, công ty chính trị xã hội – nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty xã hội – nghề nghiệp để làm cho hồ hết hoặc 1 phần tên riêng của đơn vị, trừ nếu với sự chấp nhận của cơ quan, công ty hoặc tổ chức đó.
- Dùng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Điều 40. Tên công ty bởi tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty
- Tên doanh nghiệp bởi tiếng quốc tế là tên được dịch từ tên tiếng việt nam sang một trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
- Nếu doanh nghiệp sở hữu tên bởi tiếng nước ngoài, tên bởi tiếng nước ngoài của công ty chi nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh của công ty hoặc bên trên các thủ tục đàm phán, thủ tục tài liệu và ấn phẩm bởi doanh nghiệp phát hành.
- Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng việt nam hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
Điều 41. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và vị trí kinh doanh
- Tên chi nhánh, văn phòng đại diệng, địa điểm kinh doanh cần được viết bởi những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt nam, những chữ cái F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu.
- Tên chi nhánh, văn phòng đại diện nên có tên công ty kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với văn phòng đại diện.
- Tên chi nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh buộc phải được viết hoặc gắn tại hội sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm . Tên chi nhánh, công sở đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng việt nam của công ty bên trên các thủ tục giao dịch, giấy tờ tài liệu và ấn phẩm bởi chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn.
- Tên trùng là tên tiếng việt nam của công ty buộc phải đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng việt của công ty đã đăng ký.
- Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đang đăng ký:
a) Tên tiếng việt của doanh nghiệp bắt buộc đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;
b) Tên viết tắt của doanh nghiệp bắt buộc đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
c) Tên bởi tiếng quốc tế của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bởi tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
d) Tên riêng của tổ chức yêu cầu đăng ký chỉ khác mang tên riêng của công ty cộng cái đang đăng ký bởi 1 số tự nhiên, số quy trình hoặc những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt nam và những chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của công ty đó;
đ) Tên riêng của công ty đề xuất đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng mẫu đang đăng ký bởi ký hiệu "&", ".", "+", "-", "_";
e) Tên riêng của công ty đề xuất đăng ký chỉ khác có tên riêng của công ty cùng cái đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc "mới" ngay sau hoặc trước tên riêng của tổ chức đã đăng ký;
g) Tên riêng của công ty đề nghị đăng ký chỉ khác có tên riêng của doanh nghiệp cùng mẫu đã đăng ký bởi từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc từ có ý nghĩa tương tự.
Các trường hợp điều khoản tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không vận dụng đối với trường hợp công ty con của doanh nghiệp đang đăng ký.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét