Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Tư vấn miễn phí những quy định pháp luật về lữ hành quốc tế

- Tư vấn những quy định của Luật du lịch, Nghị định 92, thông tư 89 hướng dẫn Luật du lịch về kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Tư vấn quyền lợi của công ty lữ hành quốc tế được làm các gì. và doanh nghiệp lữ hành quốc tế có nghĩa vụ gì.
- Tư vấn phạm vi hoạt động của công ty lữ hành quốc tế sau lúc được Tổng cục du lịch cấp giấy phép.
- Tư vấn những việc công ty lữ hành quốc tế không được làm.
- Tư vấn những việc mà các doanh nghiệp du lịch không được làm khi có đăng ký kinh doanh, nhưng chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Tư vấn lập phương ám kinh doanh, chương trình du lịch, cơ cấu tổ chức điều hành công ty lữ hành quốc tế.
- Tư vấn các công việc liên quan khác của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
II. Tư vấn miễn phí những điều kiện để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
- Tư vấn điều kiện về tư cách pháp nhân để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (có đăng ký công ty, có ngành nghề lữ hành quốc tế, nội địa).
- Tư vấn điều kiện về tài chính để kinh doanh lữ hành quốc tế (có ký quỹ tại ngân hàng).
- Tư vấn điều kiện về nhân sự để kinh doanh lữ hành quốc tế (ít nhất với 3 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế làm việc tại công ty, có người điều hành với kinh nghiệm ít nhất là 4 năm).
- Tư vấn điều kiện về cơ sở vật chất tại văn phòng để kinh doanh lữ hành quốc tế. với hợp đồng thuê văn phòng được ký kết.
- Tư vấn về thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Tư vấn về việc cấp đổi, gia hạn, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
các dịch vụ mới nhất tại công ty:
+ công bố mỹ phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm nhập khẩu
+ Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu
+ Xin giấy phép bán lẻ rượu
Và các dịch vụ liên quan khác
III. Tư vấn nội bộ công ty lữ hành quốc tế sau cấp phép:
- Tư vấn miễn phí việc báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định pháp luật sau cấp phép.
- Tư vấn việc lập đoàn khách, lập chương trình du lịch lúc báo cáo hoạt động.
- Tư vấn cơ cấu tổ chức nội bộ trong công đoạn hoạt động lữ hành quốc tế phù hợp với quy định pháp luật.
- Tư vấn miễn phí các quy định khác liên quan đến công ty lữ hành quốc tế như thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét