Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Xin giấy phép công bố chất lượng thực phẩm

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được hiểu là giấy thông hành cho hầu hết các cơ sở muốn cung ứngkinh doanh thực phẩm. Bởi chất lượng của thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dùng trước khi đưa ra thị trường cần được tiến hành kiểm định chặt chẽ bởi cơ quan quản lý nhà nước.
cong-bo-chat-luong-thuc-pham-bravo
Xin giấy phép công bố chất lượng thực phẩm
Chất lượng sản phẩm là tổng thể những thuộc tính (những chỉ tiêu kỹ thuật, những đặc trưng) của chúng, được xác định bằng những thông số  thể đo được, so sánh được, phù hợp với các điều kiện kỹ thuật hiện , thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội và của cá nhân trong những điều kiện sản xuất dùng xác định, phù hợp với công dụng của sản phẩm.
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm bao gồm: Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
- Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, đựng cất thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã  quy chuẩn kỹ thuật cần được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước  thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
- Sản phẩm chưa  quy chuẩn kỹ thuật nên được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước  thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và  hiệu lực.
II. Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của BRAVOLAW:
- Tư vấn khách hàng:
+ Tư vấn những vấn đề liên quan đến hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
+ Tư vấn việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và hợp lệ.
- Đại diện khách hàng dịch thuật và chứng thực những giấy tờ  liên quan.
- Tiến hành soạn thảo và nộp hồ sơ trên Bộ YT.
- Nhận kết quả và soạn thảo hồ sơ phúc đáp trong trường hợp từ chối cấp.
III. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm bao gồm:
- Giấy đăng ký kinh doanh  ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao  xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc đối tượng cần  giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao  xác nhận của tổ chức, cá nhân);
dịch vụ mới: xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân  hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí về quy định, thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thự phẩm và để được sử dụng dịch vụ phải chăng nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét