Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Thủ tục đăng ký kt3 nhanh tại bravolaw

Đăng ký tạm trú theo diện KT3, làm kt3 giá rẻ tại Hà Nội theo luật cư trú 2006 được hiểu là đăng ký tạm trú không xác định thời hạn. Để có thể đủ điều kiện đăng ký không xác định thời hạn tại Hà Nội về cơ bản việc làm thủ tục không quá phức tạp và rất đơn giản trường hợp quý các bạn liên hệ với chúng tôi
một. Việc đăng ký tạm trú theo quy định:
Đăng ký tạm trú nơi ình ở (sinh sống) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan đó làm thủ tục tạm trú và cấp sổ cho họ
Người đang làm việc và sinh sống, lao động học tập tại địa điểm thuộc xã, phường thị trấn không thuộc trường hợp đăng ký tạm trú tại địa phương thì trong thời hạn dưới 30 ngày thì buộc phải tới đăng ký tại Công an, phường,...
Người tới đăng ký tạm trú thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ xác nhận của công an xã, phường nơi đăng ký tạm trú gồm:
+ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà ở
+ Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu, bản khai nhân khẩu
+ trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê nhà, mượn, ở nhờ thì buộc phải được người cho thuê đồng ý bằng văn bản
Dịch vụ làm kt3 giá rẻ tại Hà Nội
Dịch vụ làm kt3 giá rẻ tại Hà Nội
a. Trưởng công an xã, phường, thị trấn trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ
- Cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của công an
- Sổ tạm trú được cấp cho cá nhận hộ gia đình đã đăng ký tạm trú, được xác định chỗ ở tạm trú của công dân và ko thời hạn
- Quy định về thay đổi sổ tạm trú thực hiện theo điều 29 của pháp luật, trường hợp sổ tạm trú bị rách, hư hỏng thì được đổi, nếu mất thì được cấp lại
b. trường hợp người đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống và làm vệc, học tập lao động từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì được cơ quan cấp sổ xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú
c. trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú cần xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.
2. Hồ sơ đăng ký tạm trú, làm sổ kt3 tại hà nội
- Bản khai nhân khẩu theo mẫu tại bravo
- Tờ khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu tại bravo
- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ sở hữu xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đấy đăng ký thường trú.
- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trong trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì lúc đăng ký tạm trú cần có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ tại phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét