Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Công bố chất lượng sản phẩm và những chỉ tiêu mới

1. Đối với thực phẩm cung ứng trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:
- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
- Bản tiêu chuẩn cơ sở
- Giấy đăng ký buôn bán (bản sao công chứng).
công bố chất lượng sản phẩm

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm những chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố cần do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước  thẩm quyền chỉ định. Riêng nước khoáng thiên nhiên cần  thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nước nguồn.
mẫu  gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của doanh nghiệp).
- Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước  thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).
- Bản sao Giấy chứng nhận  thương hiệu hàng hoá (nếu có).
- Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan  thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
- Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm khoa học mới hoặc trong thành phần  chứa nguyên liệu  nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố nên  bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình phân phối.
+ Đối với thực phẩm nhập khẩu chẳng phải là thực phẩm đặc biệt gồm:
+ Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty phân phối nước ngoài (bản sao công chứng).
+ Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà phân phối hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan) của nhà phân phối hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước căn nguyên.
+ Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân);  gắn nhãn (nếu  yêu cầu để thẩm định).
+ Bản sao  công chứng nước ngoài hoặc trong nước của 1 trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm đến hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.
+ Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan với thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
+ Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có).
2.1. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hồ sơ gồm:
() Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước  thẩm quyền
đề nghị cụ thể đối với các loại thực phẩm đặc biệt:
- Thực phẩm là sản phẩm dinh dưỡng phục vụ trẻ nhỏ: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền, trong đấy  nội dung chứng nhận sản phẩm phù hợp mang lứa tuổi hoặc đối tượng tiêu dùng.
- Thực phẩm dinh dưỡng y học: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về chức năng đấy.
- Thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về an toàn trong dùng cho ăn qua ống xông và hiệu quả đối với sức khoẻ đối tượng được chỉ định.
- Thực phẩm chức năng: thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.
2.3. Đối với phụ gia thực phẩm tránh sử dụng:
+ Phụ gia thực phẩm bên cạnh danh mục được phép dùng của Việt Nam nhưng được phép dùng ở nước cung ứng hoặc  trong danh mục Codex, Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) sẽ xem xét trong trường hợp cụ thể để cho phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm hoặc chỉ được nhập khẩu chuyến như đối với chất ngọt tổng hợp
+ Đối với chất ngọt tổng hợp:
nếu ở dạng đã phối trộn, bao gói nhỏ để dùng 1 lần: thương nhân công bố tiêu chuẩn như đối với phụ gia thực phẩm được phép sử dụng ở Việt Nam.
giả dụ ở dạng bao gói nhằm dùng nhiều lần: doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu từng lô theo giấy uỷ thác nhập khẩu của nhà cung cấp thực phẩm ăn kiêng (dùng cho người bị bệnh, người béo phì, không muốn béo) hoặc lúc mang hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm ăn kiêng. Lần nhập khẩu tiếp theo, thương nhân nên  hoá đơn hoặc chứng từ chứng minh chỉ bán cho nhà cung cấp thực phẩm ăn kiêng và nhằm mục đích khác.
. Đối với vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì đựng đựng), phụ gia thực phẩm nhập khẩu, chỉ để phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp và những sản phẩm tự nhập để kinh doanh tại những khách sạn, doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp công bố the quy định nhà nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét