Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh

Xin giấy phép chuyển phát nhanh
Quý khách hàng cần phải nắm rõ quy định của luật bưu chính năm 2010, nghị định 47/2011/ND-CP về việc thi hành một số nội dung của luât bưu chính. Các doanh nghiệp cần phải lưu tâm đến quy định này về việc cấp giấy phép chuyển phát nhanh.
Xem thêm:


Xin giấy phép chuyển phát nhanh
Xin giấy phép chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

- Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ chuyển phát nói chung và chuyển phát nhanh nói riêng khi có Giấy phép bưu chính được cơ quan có thẩm quyền cấp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện về tài chính, cụ thể:
- Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh: tối thiểu 02 tỷ đồng Việt Nam;
- Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế: tối thiểu 05 tỷ đồng Việt Nam.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính

- Đại diện pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Đại diện pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;Bộ Thông tin và Truyền thông đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu cần) và tiến hành cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét