Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả.

Các bạn đang làm trong các đài truyền thanh, truyện hình, các bạn là nhà xuất bản, các bạn đang làm trong thư viện.... Các bạn muốn được phép sử dụng hay khai thác những tác phẩm, bản ghi âm, các chương trình phát sóng hay biểu diễn đã được bảo hộ bản quyền tác giả. Khi đó cần phải lưu ý các vấn đề sau:- Các bạn cần phải chú ý đến là hợp đồng li-xăng. Tất cả mọi hành vi sử dụng hoặc khai thác thương mại các quyền đều cần phải có hợp đồng li-xăng hoặc hợp đồng chuyển nhượng từ chủ sở hữu. Khi cần có hộp đồng li-xăng, các bạn cần phải tìm hiểu các quyền được quản lý bởi tổ chức quản lý tập thể hoặc do tác giả hoặc nhà sản xuất trực tiếp quản lý, và đàm phán hợp đồng li-xăng trước khi sử dụng và khai thác tác phẩm.
bản quyền tác giả


- Tiếp theo các bạn cần quan tâm tới tổ chức quản lý bản quyền tác giả đó. Bên cạnh đó các bạn cần phải trực tiếp liên hệ và giao dịch với các tác giả và chủ sở hữu riêng lẻ, hay các tổ chức quản lý tập thể cũng cấp cho người sử dụng tập trung theo tỷ lệ phí và các điều kiện sử dụng có thể thương lượng hoặc sẽ nhận được sự cho phép dễ dàng hơn.

- Ngoài ra, có một sự hiểu lầm rằng các tác phẩm đã được công bố trên Internet thuộc về sở hữu cộng đồng và do đó có thể được sử dụng rộng rãi bở bất kỳ ai mà không cần chủ sở hữu cho phép. Về thực tế, bạn phải xin phép chủ sở hữu quyền trong từng trường hợp trước khi sử dụng đặc biệt là việc xuất bản tạo ra các sản phẩm, bản ghi âm, cương trình phát sóng, cuộc biểu diễn đã được bảo hộ quyền tác giả được cung cấp qua trang tin Internet của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét