Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Bất ngờ với dịch vụ thành lập công ty bảo hiểm trong vòng 3 ngày

Nền kinh tế lớn mạnh cao đòi hỏi nhu cầu vốn và nhu cầu Bảo Hiểm bắt buộc đáp ứng, vốn tích lũy tích trữ từ đề phòng nghiệp vụ bảo hiểm có nhiều cơ hội đầu cơ sinh lãi cao, khuyến khích buôn bán bảo hiểm tăng trưởng. Hiểu hơn thị phần, bạn muốn thành lập công ty, tổ chức bảo hiểm để bắt đầu cho sự nghiệp của mình, vậy sau điều kiện thì thủ tục xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm theo thứ tự nào?

1. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập công ty nhanh và hoạt động:

- Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện theo điều khoản tại Luật doanh nghiệp, các văn bản chỉ dẫn thi hành và Điều 64 của Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu bởi Bộ tài chính quy định;

b) Dự thảo điều lệ công ty thích hợp có quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản chỉ dẫn thi hành. Dự thảo Điều lệ công ty cần có toàn bộ chữ ký của người đại diện theo luật pháp, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.

c) Danh sách cổ đông sáng lập và các thủ tục kèm theo sau đây:

- Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và lý lịch tư pháp theo mẫu do luật pháp quy định.

- Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với cổ đông là doanh nghiệp quốc tế thì bản sao của Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh cần có chứng thực của cơ quan nơi công ty đã có đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp giấy tờ xin giay phep kinh doanh.

d) Công nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại việt nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;

đ) Phương án hoạt động 5 năm đầu thích hợp với lĩnh vực kinh doanh xin cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ cách thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, cực tốt kinh doanh, bản lĩnh trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích tài chính của việc thành lập doanh nghiệp tất nhiên những quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình điều hành rủi ro; các quy định về cách thức trích lập phòng ngừa nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, bản lĩnh thanh toán của công ty không vận dụng đối với công ty môi giới bảo hiểm;

e) Danh sách, lý lịch, những văn bằng cói công nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người quản lý doanh nghiệp;

g) Mức vốn góp và cách thức góp vốn, danh sách những công ty, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình nguồn vốn và những thông báo khác có liên quan tới các doanh nghiệpc, cá nhân đó;

h) Quy tắc, lao lý, biểu chi phí, hoa hồng bảo hiểm của mẫu sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành. quy định này không ứng dụng đối với công ty môi giới bảo hiểm.

Bật mí dịch vụ thanh lap cong ty tai Ha Noi giá thấp, nhanh trong.

2. Lệ phí cấp Giấy phép

Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép xây dựng thương hiệu và hoạt động phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của luật pháp về phí và lệ phí.

3. Công bố nội dung hoạt động

Sau khi được cấp giấy phép ra đời và hoạt động, công ty bảo hiểm cần công bố nội dung hoạt động kinh doanh theo điều khoản của pháp luật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét