Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Tiêu chuẩn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Để nắm bắt rõ việc xin giấy chứng nhận cục vệ sinh an toàn thực phẩm là rất đơn giản và rễ dàng công tu tư vấn bravolaw chúng tôi luôn hướng khách hàng tới các dịch vụ phải chăng nhất mức giá cạnh tranh nhất, tiết kiệm thời gian nhất.

I. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận VSATTP

  • một quyển giấy chứng nhận
  • Đơn bắt buộc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị để đảm bảo điều kiện vệ sinh thực phẩm gồm:
- Bản vẽ sơ đồ kiểu dáng mặt bằng của cơ sở và những khu vực xung quanh;- Sơ đồ quy trình cung ứng thực phẩm hay quy trình bảo quản, cung cấp sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang trang bị, dụng cụ của cơ sở.

một. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp, buôn bán thực phẩm:

a) nếu cơ sở dưới 30 người nên nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

b) trường hợp cơ sở từ 30 người trở lên buộc phải nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

2. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, buôn bán thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, buôn bán thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).


một. Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho:

Cơ sở cung ứng, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm nâng cao cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trừ những cơ sở cung cấp, Buôn bán nhỏ lẻ; những cơ sở phân phối, buôn bán thực phẩm khác khi có nhu cầu đặc biệt (yêu cầu của nước nhập khẩu sản phẩm của cơ sở).

2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho:

a) Cơ sở cung cấp, buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn;

b) Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

c) Cơ sở nhỏ lẻ buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm nâng cao cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.

III. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm xét hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận như sau:

1. Thẩm xét hồ sơ:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

b) nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ giả dụ cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ huỷ hồ sơ.

2. Thẩm định cơ sở:

a) Sau lúc có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền với trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. trường hợp uỷ quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp dưới cần có văn bản ủy quyền;

b) Đoàn thẩm định cơ sở:

- Đoàn thẩm định cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập;

- Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở gồm từ 5 đến 9 người (đối với cơ sở cung cấp, buôn bán thực phẩm nhỏ lẻ từ 3 đến 5 người) trong đấy nên có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia thích hợp chuyên môn tham gia đoàn thẩm định cơ sở).


- Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở;

c) Nội dung thẩm định cơ sở:

Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi vào mẫu biên bản ban hành kèm theo Thông tư này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét